Kontaktujte nás

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, 813 30 Bratislava

info@minedu.sk

+421 2/59374111